ارتباط بین دامنه سایت با سئو سایت

دامنه و سئو

نکات مربوط به ارتباط دامنه سایت با سئو   سعی کنید کلمه کلیدی هدف کاری خود را به نوعی در دامنه سایت ذکر کنید. از کلماتی در دامنه خود استفاده کنید که تنها زمینه کاری شما را بیان می کند و هیچ علامت یا حروف دیگری در آن نباشد. مثل seocollege.ir سعی کنید از دامنه ای استفاده کنید که از […]