چک کردن اسپم شدن سایت در گوگل

چک کردن اسپم شدن سایت در گوگل

چک کردن پنالتی شدن سایت در گوگل برای پیشروی در سئو سایت هیچ گاه نباید سایت شما در گوگل پنالایز (جریمه) شود. بهترین ابزار معرفی شده معتبر و بسیار فراگیر جهت بررسی پنالتی شدن سایت در گوگل سایت پیکس گرو می باشد. پیکس گرو ابزاری تعبیه کرده جهت چک کردن پنالایز شدن سایت ها در گوگل […]