پرسرعت ترین اینترنت جهان

اینترنت در جهان

معرفی پرسرعت ترین و ضعیف ترین کشورهای ارائه اینترنت در جهان پرسرعت ترین اینترنت جهان در اختیار کدام کشور است؟ کره جنوبی  با سرعت ۴۱٫۳۴ مگابیت در ثانیه اطلاعات را دریافت می کند.   ضعیف ترین اینترنت جهان در اختیار کدام کشور است؟ افغانستان هم با سرعت ۲٫۲ مگابیت در ثانیه اطلاعات را دریافت می کند. […]