پاسخ به : بخش پشتیبانی مجموعه آموزشی سئو خودآموز سئو

خانه انجمن ها انجمن سئو ایران بخش پشتیبانی مجموعه آموزشی سئو خودآموز سئو پاسخ به : بخش پشتیبانی مجموعه آموزشی سئو خودآموز سئو

#2353

سئو كالج
سرپرست کل

درود
در مورد سوال اول باید عرض کنم که منظور آپدیت و شروع بکار سایت بوده
در مورد سوال دوم بله – یعنی در هفته بیشتر از ۲ لینک نسازید که طبق اصول پیش برید البته این مبناست و برای استارت کار که می توانید طبق سلیقه خود عمل کنید ولی باید منظم باشد