پاسخ به : بخش پشتیبانی کتاب آموزش رازهای سئو در ۱۲ هفته

خانه انجمن ها انجمن سئو ایران بخش پشتیبانی کتاب آموزش رازهای سئو در ۱۲ هفته پاسخ به : بخش پشتیبانی کتاب آموزش رازهای سئو در ۱۲ هفته

#2194

سئو كالج
سرپرست کل

درود
برای سایت هایی که شروع بکار سئو هستند استارت با کلمات کلیدی که زیاد رقابتی نیستند باشد سپس رفته رفته رو کلیدواژه های اصلی و رقابتی پذیر کار شود